Anna Zienkiewicz

Audyt optymalizacyjno-oszczędnościowy w oświacie

Tytuł magistra uzyskała na kierunku zarządzenie i marketing. Ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość. Posiada certyfikat księgowego Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Od 2019 r. właściciel biura rachunkowego. Pracowała przez 6 lat w samorządzie województwa jako specjalista w zakresie działalności merytorycznej i finansowej jednostek oświatowych oraz samorządowych instytucji kultury oraz przez prawie 14 lat jako główna księgowa/kierownik wydziału ekonomiczno-administracyjnego samorządowej jednostki budżetowej w sektorze oświaty.

Od 20 lat jej pasją jest sektor finansów publicznych. Obecnie jest właścicielem Correct Biuro Rachunkowe Anna Zienkiewicz.

Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i finansów publicznych oraz audytuje jednostki oświatowe samorządowe w obszarze optymalizacyjno-oszczędnościowy.

Autorka książki „Rachunkowość w oświacie. Jak poprawnie prowadzić księgowość i efektywnie zarządzać finansami w placówce oświatowej” oraz licznych artykułów z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Jest współautorem książek „Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego” Anna Zienkiewicz, Barbara Jarosz, Izabela Świderek, Wiedza i Praktyka, rok wydania 2020 oraz Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont Anna Zienkiewicz, Barbara Jarosz, Izabela Świderek, Wiedza i Praktyka.