Audyt dostępności architektonicznej

Audyt dostępności architektonicznej – obliczanie kosztów audytu 

Wykonujemy kompleksowy audyt dostępności architektonicznej. Warto pamiętać, że w przypadku dużych inwestycji publicznych mogą Państwo liczyć na dofinansowanie! Zachęcamy do wypełnienia formularza w celu dokonania wyceny! 

  Jak przebiega audyt dostępności architektonicznej? 

  1. Analiza dokumentacji.
  2. Wypisanie z wniosku wymagań standardu dostępności, które podmiot – JST oceniła na niespełnione i których dostępność planuje zapewnić.
  3. Sporządzenie listy dokumentów, które podmiot JST musi dostarczyć do weryfikacji.
  4. Przyporządkowanie ww. dokumentów do poszczególnych wymagań z pkt. 3.
  5. Przygotowanie planu działań audytowych w badanym podmiocie.
  6. Sporządzenie spisu wymaganych do przeprowadzenia audytu materiałów i przyrządów pomiarowych.
  7. Wykonanie badań audytowych w badanym podmiocie.
  8. Analiza wyników i opracowanie zebranych w trakcie audytu danych.
  9. Sporządzenie raportu audytowego.
  10. Przekazanie raportu wraz z kompletem załączników do zleceniodawcy.
  Audyt dostępności architektonicznej
  Audyt dostępności architektonicznej (Zdjęcie: Envato elements)

  Audyt architektoniczny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia, czy miejsce oraz przestrzeń danej instytucji są przyjazne dla użytkowników posiadających niepełnosprawności. Jednak szeroko rozumianą dostępność architektoniczną należy postrzegać jako wdrożenie działań, które prowadzą do ułatwienia korzystania z przestrzeni wszystkim użytkownikom danego obiektu. Przeprowadzenie audytu jest kluczowe, aby określić ich najważniejsze potrzeby, oraz wdrożyć korzystne rozwiązania w przypadku niedostosowania któregoś z aspektów do wytycznych warunkujących dostępność budynku. 

  Kwestie dotyczące dostępności architektonicznej są regulowane przez Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z jej treścią obowiązek dostosowania budynków i przestrzeni wokół nich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami spoczywa na wszystkich podmiotach finansowanych ze środków państwowych. 

  Jak wynika z ustawy, wszystkie budynki instytucji publicznych powinny:

  • Umożliwić sprawne poruszanie się po piętrach oraz pomiędzy piętrami.
  • Zapewnić informacje nawigacyjne wewnątrz budynku dostosowane w szczególności do osób posiadających wady wzroku oraz słuchu.
  • Umożliwić swobodne wejście do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w obiekcie. (z wyjątkiem technicznych).
  • Umożliwić wejście do obiektu w asyście psa.
  • W razie konieczności zapewnić sprawną i bezpieczną ewakuację z budynku.

  Co obejmuje audyt dostępności architektonicznej?

  Aby w jak największym stopniu dostosować budynek do osób ze szczególnymi potrzebami, należy przeprowadzić gruntowny audyt dostępności architektonicznej. Podczas niego nasi specjaliści weryfikują:

  • Otoczenie budynku oraz łatwość jego odnalezienia. W tym przypadku analizowana jest lokalizacja obiektu. Jeśli znajduje się w trudno dostępnym miejscu, wymagany jest jasny nawigujący system informacyjny. Istotne jest także widoczne oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
  • Wejście do budynku. Tutaj najważniejsza jest analiza wszystkich fizycznych przeszkód, uniemożliwiających sprawne dostanie się do wnętrza. Sprawdzana jest wielkość wejścia, jakość jego oświetlenia oraz wszystkie parametry, które wpływają na swobodę poruszania się przez osoby niepełnosprawne.
  • Rozmieszczenie funkcji w budynku. Określana jest wygoda w poruszaniu się po obiekcie oraz dystans, jaki należy pokonać. Weryfikowana jest również strefa wejściowa, w której powinny znajdować się wszystkie najistotniejsze informacje, a także miejsca dostosowane zarówno do osób stojących, jak i tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Analizowany jest również sposób przekazywania komunikatów, które muszą być zrozumiałe dla wszystkich użytkowników obiektu.
  • Możliwość poruszania się wewnątrz budynku. Weryfikowana jest szerokość korytarzy oraz możliwe przeszkody utrudniające swobodne przemieszczanie. Sprawdzane jest również zastosowanie kontrastowej kolorystyki w celu usprawnienia poruszania się osobom niedowidzącym, a także nawierzchni schodów oraz zamieszczenia przy nich ułatwień w ich pokonywaniu. Analizowana jest jakość oświetlenia oraz możliwość przeprowadzenia sprawnej ewakuacji.

  Kto wykonuje audyt dostępności architektonicznej? 

  Audytor ds. Komponentu Architektonicznego 

  Kinga Chojnacka

  Osoba zarządzająca projektem implementacyjnym – zajmuje się specjalistycznymi zadaniami w dziedzinie komponentu architektonicznego. Ukończyła studia z architektury krajobrazu. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w projektowaniu funkcjonalnych przestrzeni zielonych. Obecnie zajmuje się tworzeniem audytów i raportów dotyczących dostępności architektonicznej w obiektach publicznych. Wspiera tym samym dostosowywanie architektury do przepisów „Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”. Współpracuje z architektami przy tworzeniu i aranżacji obiektów zarówno prywatnych, jak i publicznych. 

  Zajmowała się tworzeniem wizualizacji przy użyciu grafiki komputerowej, w tym wizualizacjami zewnętrznymi (uwzględniającymi otoczenie obiektu), postprodukcją i standaryzacją marki. 

  Przeprowadziła audyty architektoniczne dla różnych jednostek administracyjnych, w tym dla Urzędów Gmin Teresin, Sochaczew, Iłów, Brochów, Czosnów, Żelechów, Miastków Kościelny, Jakubów, Mrozy, Paprotnia, Kotuń, Czarny Dunajec oraz dla Powiatu łańcuckiego i oświęcimskiego (dla Domu Pomocy Społecznej Bobrek). 

  Doradztwo i wsparcie we wdrożeniu

  W przypadku, gdy nie ma możliwości wprowadzenia racjonalnych funkcjonalności, ani zastosowania projektowania usprawniającego pracę całej instytucji ze względu na np. zbyt wysokie koszty wiążące się z gruntownym remontem, istnieje możliwość przeszkolenia personelu obiektu. W wyniku takich działań pracownicy nabierają wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do pracy związanej z obsługą osób posiadających pewne niepełnosprawności. Służymy doradztwem i pełnym wsparciem we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań! 

  Zlecenie audytu dostępności architektonicznej – zapraszamy do kontaktu! 

  Jeśli zastanawiają się Państwo, czy obiekt danej instytucji jest wystarczająco przystosowany pod kątem dostępności, to zapraszamy do współpracy. Posiadamy specjalistę, który zweryfikuje wszystkie aspekty krok po kroku, a następnie przedstawi raport z audytu dostępności architektonicznej. 

  Wypełnij formularz, pozostańmy w kontakcie


  Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.
  Prześlemy merytoryczny załącznik na podany adres e-mail.


  Wybierz ofertę, którą jesteś zainteresowany aby uzyskać więcej informacji.
  Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.