Audyt optymalizacyjno-oszczędnościowy w oświacie

Audyt optymalizacyjno-oszczędnościowy w oświacie
Audyt optymalizacyjno-oszczędnościowy w oświacie (Zdjęcie: Freepik)

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu, którego efektem będzie raport przedstawiający niezależną, ekspercką odpowiedź na pytanie, jaki jest obecny stan organizacji systemu oświaty w danej placówce lub wszystkich jednostkach podległych danej organizacji oraz jakie niezbędne zmiany należy wdrożyć w celu zracjonalizowania finansowania sieci placówek oświatowych, a tym samym obniżyć zaangażowanie własne – organizacji budżetującej.  

Ponadto wszystkie podmioty, które realizują zadania publiczne, mają obowiązek wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Takie działania mają na celu zapewnienie poufności, dostępności oraz integralności informacji, a także dostosowanie swoich stron www pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wymienione obowiązki wynikają z:

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – rozporządzenie KRI.
  • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Konieczność wdrożenia przez podmioty realizujące zadania publiczne systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) wskazana została w §20 przytoczonego rozporządzenia KRI, w którym określono wymogi (działania), jakie muszą być podejmowane w ramach wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zgodnie z przepisami system zarządzania bezpieczeństwem informacji może być opracowany na podstawie normy ISO 27001.

Mając na uwadze, że nie wszystkie podmioty publiczne wdrożyły certyfikację zgodnie z normą ISO 27001 lub równoważną, dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, jako specjaliści  oferujemy usługę zespołu audytów, w tym wykonanie testów penetracyjnych systemów informatycznych. Podczas prowadzonego audytu dokonujemy ogólnej oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także zapewniamy pomoc w realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa.

Nasze realizacje:

Bez tytulu GrupaWW GovTech

Zachęcamy do kontaktu

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać z naszymi specjalistami – prosimy o kontakt. Postaramy się udzielić merytorycznych odpowiedzi na nurtujące pytania.

Wypełnij formularz, pozostańmy w kontakcie


Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.
Prześlemy merytoryczny załącznik na podany adres e-mail.


Wybierz ofertę, którą jesteś zainteresowany aby uzyskać więcej informacji.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.