Jak zapewnić dostępność cyfrową i dlaczego jest ona tak ważna? 

Opublikowano 20 czerwca 2024, 10:28
wytyczne dostępności stron i aplikacji

Gdy wiele spraw urzędowych można załatwiać przez internet, dostosowanie przez podmioty publiczne architektury zewnętrznej i wewnętrznej budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością to zdecydowanie za mało. Konieczne jest także zapewnienie dostępności stron internetowych i aplikacji. Dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań każdy użytkownik, w tym osoba z niepełnosprawnością, może korzystać z wszystkich treści i funkcji witryny bez żadnych przeszkód. To nie tylko kwestia wygody, ale i podstawowych praw. Na czym dokładnie polega dostępność cyfrowa? Jakie kroki należy podjąć, aby ją zapewnić? 

Jakie są rodzaje dostępności? 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wyszczególnia trzy rodzaje dostępności: architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Spełnienie wymagań dotyczących każdej z nich pozwoli pozbyć się wszelkich barier utrudniających funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami. 

Co to jest dostępność cyfrowa? 

Dostępność cyfrowa dotyczy projektowania, rozwijania i zarządzania stronami internetowymi, aplikacjami oraz innymi zasobami cyfrowymi w taki sposób, aby były one użyteczne i dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Kogo dotyczą przepisy dotyczące dostępności cyfrowej? Ustawa o dostępności cyfrowej z 4 kwietnia 2019 r. odnosi się do podmiotów publicznych. Chodzi o wszystkie jednostki, urzędy, organizacje pozarządowe (w tym organy je nadzorujące) i osoby prawne, które pobierają publiczne pieniądze do finansowania swojej działalności (jeśli środki te stanowią ponad połowę głównego dochodu). 

Wytyczne dostępności cyfrowej stron i aplikacji 

Najważniejsze elementy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji, które podmiot publiczny powinien wdrożyć wynikają z wytycznych WCAG (z ang. Web Content Accessibility Guidelines). To przede wszystkim: 

  1. Zgodność z czytnikami ekranowymi: czytelność dla oprogramowania, które odczytuje tekst na głos dla osób niewidomych lub niedowidzących. 
  2. Alternatywne opisy obrazów: każdy obraz powinien mieć opis alternatywny, który opisuje, co znajduje się na obrazku – dla osób, które nie mogą go zobaczyć. 
  3. Napisy i transkrypcje: materiały wideo i audio powinny mieć napisy i transkrypcje, aby osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogły zrozumieć treść. 
  4. Dostosowanie kontrastu i wielkości tekstu: możliwość zmiany wielkości tekstu i kontrastu kolorów, aby ułatwić czytanie osobom niedowidzącym. 
  5. Nawigacja klawiaturą: wszystkie funkcje powinny być dostępne za pomocą klawiatury, co jest szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 
  6. Unikanie migających i błyskających elementów: mogą powodować ataki epileptyczne. 

Jak zapewnić dostępność cyfrową? 

Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów może wiązać się z szeregiem kar, nawet finansowych. Aby zapewnić dostępność cyfrową, należy odpowiednio zaplanować cały proces, zaczynając od audytu sprawdzającego poszczególne elementy strony czy aplikacji. Następnym krokiem jest implementacja brakujących rozwiązań i stały monitoring. 

Najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy w postaci szablonów witryn internetowych, aplikacji zarządzających dostępnością czy osobistego wsparcia specjalisty ds. dostępności cyfrowej. Jako GrupaWWGovTech jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową pomoc! 

Autor: Michał Nieroda

Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną. Copywriter WCAG, który śledzi i analizuje najnowsze przepisy prawne w kontekście osób ze szczególnymi potrzebami, a także opisuje najważniejsze zmiany dotyczące standardów dostępności.