O Firmie

Grupa WW GovTech – kim jesteśmy? 

Transformacja cyfrowa administracji publicznej i tworzenie narzędzi, które ułatwią komunikację między podmiotami a obywatelami to jedne z najważniejszych celów, które przyświecają rządowemu programowi GovTech Polska. Chcąc stać się częścią cyfrowej rewolucji, postanowiliśmy wesprzeć podmioty administracji publicznej w przejściu przez proces cyfryzacji. 

Posiadając doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat i zaplecze fachowców w dziedzinach zarówno nauk humanistycznych, jak i technicznych, pod koniec 2020 roku podjęliśmy decyzję o wyodrębnieniu z Grupa WW Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa i powołaniu spółki specjalizującej się w obszarze GovTech.  

Od lutego 2021 r. działamy jako Grupa WW GovTech Sp. z o.o. i skupiamy się na tworzeniu oraz wdrażaniu rozwiązań, dzięki którym funkcjonowanie instytucji państwowych staje się efektywne. By sprostać wyzwaniom stojącym przed jednostkami administracji, na bieżąco śledzimy i analizujemy najnowsze światowe trendy dotyczące cyfryzacji usług dla sektora publicznego. Zdobytą wiedzę i doświadczenie projektowe wykorzystujemy do kreowania narzędzi, które pozwalają zaadoptować dane i zautomatyzować procesy obsługi zdarzeń w instytucjach państwowych. 

W maju 2023 r. uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczonych usług w obszarze transformacji cyfrowej i dostępności, potwierdzający nasze kompetencje i standardy jakimi się kierujemy. Uzyskany certyfikat wpisuje się w realizacje zaplanowanej strategii rozwoju świadczonych usług.

Co możemy zrobić dla Państwa instytucji? 

Współpracując z nami zyskujecie Państwo partnera, który płynnie i bezstresowo przeprowadzi podmiot przez proces transformacji cyfrowej. Rozwiązania technologiczne dopasujemy do Państwa potrzeb, by obsługa była prosta i intuicyjna dla wszystkich osób pracujących w Państwa instytucji. 

Oferujemy m.in.: 

  • projektowanie i wdrażanie serwisów internetowych, biuletynów informacji publicznych i aplikacji mobilnych zgodnie z WCAG, 
  • projektowanie i wdrażanie aplikacji automatyzujących elektroniczny obieg dokumentów, 
  • usługa asysty technicznej w zakresie utrzymania i funkcjonowania serwisu internetowego i serwera (helpdesk), 
  • audyty wewnętrzne z zakresu bezpieczeństwa informacji, 
  • audyty dostępności (WCAG 2.1), 
  • pomoc w doborze odpowiednich dla podmiotu systemów informatycznych, 
  • pomoc przy wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
  • szkolenia z dostępności cyfrowej. 

Zapraszam do konsultacji i kontaktu.

Wojciech Polar 5 GrupaWW GovTech
Wojciech Polar, prezes zarządu 
Grupa WW GovTech  Sp. z o. o.