Baza Usług Rozwojowych

Grupa WW GovTech Sp. z o.o. w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oferuje usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Grupa WW GovTech realizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Baza Usług Rozwojowych jest największą w kraju platformą szkoleniową. Z oferty z dofinansowanych szkoleń mogą korzystać pracownicy, pracodawcy, a także osoby indywidualne mieszkający na ternie kraju.

Administratorem BUR jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 1

header logo GrupaWW GovTech

Sprawdź ofertę szkoleniowo-doradczą na: Usługi Rozwojowe PARP

1Grupa WW GovTech Sp. z o.o. jest podmiotem zarejestrowanym w BUR i zgodnie z regulaminem i warunkami publikowanymi na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ akceptujemy zasad dot. umieszczania logo BUR na stronie Grupy WW GovTech jako materiał informacyjno-promocyjny związany wyłącznie z działalnością firmy.