Rejest Instytucji Szkoleniowych

Grupa WW GovTech Sp. z o.o. uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Grupa  WW GovTech uzyskała wpis instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze 2.18/00139/2024 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. RIS stanowi wyodrębnioną część portalu: System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów (STOR).

Grupa WW GovTech jako instytucja szkoleniowa może starać się o uzyskanie zlecenia finansowanego ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Podstawa prawna:

RIS 2.18 00139 2024 GrupaWW GovTech