System e-zamówień publicznych

System e-zamówień publicznych
System e-zamówień publicznych (Zdjęcie: Freepik)

System e-Zamówień Publicznych jest systemem, który gwarantuje pełne wsparcie w wypełnianiu ustawowych obowiązków zaliczanych do obsługi i organizacji postępowań w trybach PZP, jak również postępowań regulaminowych. 

Usprawnij bezpieczną komunikację 

Wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa podczas komunikowania się np. z interesantami zgłaszającymi się do urzędu. Dlatego proponowany przez nas system pozwala na wymianę wiadomości z Zamawiającym tylko tym Wykonawcom, którzy uprzednio zarejestrowali się i zalogowali się do systemu, a także wyrazili wszelkie niezbędne zgody, w tym również zgodę na przestrzeganie systemowego regulaminu. Ponadto wdrażane przez nas rozwiązanie wspiera mechanizmy szyfrujące przesyłki – wszystko to w trosce o ich nienaruszalność, a także o zabezpieczenie przed dostępem do nich po wygaśnięciu wyznaczonych uprzednio terminów.  

Dzięki systemowi: 

  • osoby składające zamówienie mogą skontaktować się z Wykonawcami na wiele sposobów, m.in. Poprzez zapraszanie ich do wzięcia udziału w danym postępowaniu czy też wnioskowanie do składania wyjaśnień w różnych sprawach, 
  • Wykonawcy mają możliwość składania wniosków i ofert w uprzednio wyznaczonym czasie przeznaczonym na ich złożenie, jak również wycofywanie ofert i wniosków oraz płynną i komfortową komunikację z osobą zamawiającą, 
  • zaproszeni wykonawcy mogą korespondować z Zamawiającym, tj. np. składać dodatkowe lub ostateczne oferty; 

Dodatkowo dzięki proponowanemu przez nas rozwiązaniu gwarantujemy Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP – dokument elektroniczny wydawany przez podmiot administracji publicznej jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego) dla każdej korespondencji Wykonawcy, a także jego zweryfikowanie. 

Popraw jakość obsługi postępowań 

Przykładamy szczególną uwagę do usprawnienia obsługi postępowań, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne jest to dla sprawnego funkcjonowania instytucji i urzędów. Dzięki rozwiązaniu, które mamy do zaoferowania, umożliwimy pracownikom urzędu konfigurację oraz prezentację postępowania w określonym przez nich zakresie, który jest wystarczający dla Wykonawców na danym etapie realizacji zamówienia. Zyskają oni również możliwość modyfikacji zamówień, w zależności od nadanych im uprawnień oraz przebiegu danej realizacji. Kolejną z dodatkowych możliwości zagwarantowanych przez wdrożony przez nas system, będzie publikowanie (adekwatnie do poszczególnych etapów postępowania) dokumentów (np. Odpowiedzi na pytania lub SWZ) oraz informacji takich jak np. suma, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na wykonanie zamówienia. 

Ponadto system wspiera postępowania z fakultatywną publikacją, z których dokumentacja może być przekazywana do wglądu Wykonawcom. Chcemy w tym miejscu podkreślić, że proponowane przez nas rozwiązanie jest całkowicie konfigurowalne i pozwalające na m.in. decydowanie o przydzielaniu dostępu pracownikom Zamawiającego do wybranych postępowań, a także edytowania terminów zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również unieważniania realizacji lub jej części wraz z natychmiastową, automatyczną blokadą składania wniosków i ofert.  

Wykorzystaj w pełni możliwości, jakie daje podpis elektroniczny 

Wdrażając nasz system, zagwarantujemy możliwość podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak również podpisem osobistym. Jest to funkcjonalność wewnętrzna. Nie wiąże się to w żadnym stopniu z ograniczeniem możliwości używania oprogramowania zewnętrznego, które pozwala na użycie elektronicznego podpisu. Dzięki rozwiązaniu, które oferujemy, urzędnicy będą mogli dodawać do korespondencji i postępowań dokumentów, które zostały podpisane certyfikatem osobistym, podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Co jeszcze? 

Decydując się na ofertę Grupy WW GovTech, można zyskać pewność, że wdrożony przez nas system korzysta z zabezpieczeń, które odpowiadają najwyższej jakości praktykom, takim jak analiza dzienników zdarzeń czy szyfrowana transmisja danych SSL oraz jest w pełni zgodny z obowiązującym prawem, a zwłaszcza z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych oraz jej aktami wykonawczymi, Ustawą o Archiwach, a także Ustawą o Informatyzacji. Proponowane przez nas rozwiązanie zapewni instytucji funkcję otrzymywania powiadomień e-mail, które będą informować i przypominać m.in. o zbliżających się terminach, zmianach wprowadzanych w postępowaniach oraz innych aspektach związanych z komunikacją. Można uzyskać również dostęp do elektronicznego archiwum, w  którym istnieje możliwość w sposób ustrukturyzowany i w pełni bezpieczny przechowywać całą dokumentację postępowań. Wszystko to jest dostępne dla pracowników urzędu lub instytucji oraz każdej ze stron projektu w przystępnej i łatwej do obsługi formie, dzięki przemyślanemu i nieskomplikowanemu interfejsowi. Jego responsywność sprawi, że w każdej chwili będzie można mieć dostęp do niezbędnych dokumentów – zarówno z poziomu komputera, jak i smartfona.  

Coś jest niejasne? 

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać z naszymi fachowcami – prosimy o kontakt! Postaramy się udzielić merytorycznych odpowiedzi na nurtujące pytania.

Wypełnij formularz, pozostańmy w kontakcie


Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.
Prześlemy merytoryczny załącznik na podany adres e-mail.


Wybierz ofertę, którą jesteś zainteresowany aby uzyskać więcej informacji.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.