Szkolenia z kompetencji cyfrowych

Ramowy program szkolenia z kompetencji cyfrowych
(1 dzień – 6 godzin)

I. Moduł – Umiejętności techniczne

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy,
  tablety, smartfony)
 2. Umiejętność korzystania z internetu
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych umożliwiających komunikację z pacjentami ze
  szczególnymi potrzebami
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami

II. Moduł – Umiejętności informacyjne

 1. Kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu
 2. Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej
 3. Wyszukiwanie informacji związanych ze zdrowiem

III. Moduł – Umiejętności komunikacyjne

 1. Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej
 2. Korzystanie z serwisów społecznościowych
 3. Telefonowanie przez Internet i wideorozmowy przez Internet, w tym z wykorzystaniem narzędzi dla osób ze
  szczególnymi potrzebami
 4. Umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania,
  w tym dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami

IV. Moduł – Umiejętność korzystania z usług publicznych

 1. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego
 2. Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 e-usłudze