Szkolenia w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Ramowy program szkolenia – Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami
(2 dni – 12 godzin)

Dzień 1 (6 godzin)

 1. Komunikacja jako podstawa ustalania stosunków wzajemnych z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
 2. Ogólne zagadnienia dotyczące komunikacji międzyludzkiej
 3. Specyfika komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 4. Budowanie motywacji personelu do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 5. Techniki wzmacniające kontakt z pacjentem z rożnych grup szczególnych potrzeb
 6. Rodzaje i funkcja pytań
 7. Poziomy słuchania, słuchanie aktywne
 8. Komunikaty werbalne i niewerbalne
 9. Bariery komunikacyjne, specyfika kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami
 10. Efektywne metody komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnymi o różnych
  rodzajach dysfunkcji
 11. Kulturowe i społeczne konteksty stereotypów w działalności praktycznej z osobami z niepełnosprawnościami i ze
  szczególnymi potrzebami
 12. Przeciwdziałanie stereotypom – budowanie postawy akceptacji i przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze
  szczególnymi potrzebami
 13. Tworzenie sprzyjającej atmosfery komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Dzień 2 (6 godzin)

 1. Komunikacja osób z niepełnosprawnościami o szczególnych potrzebach komunikacyjnych
 2. Dodatkowe, alternatywne kanały i metody komunikacji
 3. Praca z osobami z niepełnosprawnościami, stanowiska przystosowane
 4. Analiza stanu i podejmowanie działań poprawiających jakość komunikacji, szczególnie przestrzennej z osobami ze
  szczególnymi potrzebami
 5. Komunikacja alternatywna i wspomagająca, czyli jak rozpocząć rozmowę z pacjentem niemówiącym
 6. Poziomy umiejętności komunikacyjnych
 7. Partner komunikacyjny (pacjent) – definicja, rola kadry medycznej w wprowadzaniu komunikacji
 8. Rozwiązania wizualne AAC w placówce medycznej
 9. Narzędzia w komunikacji alternatywnej i wspomagającej – technologia niska i wysoka, omówienie narzędzi
 10. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 11. Zastosowanie:
  pętli indukcyjnej
  systemów FM, IR, Bluetooth
  czytników tekstu
  • innych rozwiązań
 12. Zasady savoir-vivre’u obowiązujące w kontaktach z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 13. Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i ich rozwiązywanie
 14. Trendy rozwojowe w zakresie komunikacji