Wojciech Polar

Audytor ds. Komponentu cyfrowego


Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie audytowania serwisów internetowych. Obecnie zajmuje się przeprowadzaniem audytów stron pod kątem WCAG oraz audytów bezpieczeństwa.
Posiada certyfikat Web Accessibility Specialist.
Przy pracy z szablonami WCAG wykorzystuje czytniki ekranu: NVDA, JAWS, TALKBACK.
Przy pracy z dokumentami PDF wykorzystuje czytnik Adobe Acrobat Pro, przy weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1.
Zrealizował między innymi audyty dla: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Uniwersytet Łódzki oraz wspierał merytorycznie i audytorsko dostosowanie platformy Webankieta.pl.