Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

Ramowy program szkolenia – Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością
(1 dzień – 6 godzin)

Pracownicy z niepełnosprawnością

 1. Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób z niepełnosprawnością:
  • kodeks pracy
  • ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian i ich
  perspektyw)
 2. Instytucje orzekające o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności
 3. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności
 4. Dostępny dla kandydatów z niepełnosprawnością proces rekrutacyjny
 5. Umowa o pracę z osobą z niepełnosprawnością
 6. Czas pracy, przerwa w pracy, urlop pracownika z niepełnosprawnością
 7. Oddelegowanie pracownika z niepełnosprawnością na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

Rozliczanie z PFRON

 1. Przedsiębiorstwa zatrudniające na etat 25 osób i powyżej (warunki otrzymania dofinansowań
 2. Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek
 3. Wielkość dofinansowań, o jakie może ubiegać się pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika z
  niepełnosprawnością
 4. Proces rejestracji firmy w systemie SODIR PFRON oraz obowiązki związane ze sprawozdawczością pracodawcy do
  PFRON
 5. Niezbędne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie z PFRON
 6. Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością:z dofinansowanie wynagrodzenia osób
  z niepełnosprawnością z zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy z szkolenia pracowników z
  niepełnosprawnością refundowane ze środków PFRON.