Audyt dostępności cyfrowej (WCAG)

Jednym ze znaków naszych czasów jest coraz większy stopień cyfryzacji życia. Dziś ogrom spraw załatwiamy zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu, za pośrednictwem Internetu. Wystarczy parę kliknięć, aby np. złożyć wniosek w urzędzie gminy lub powiatu. Właśnie dlatego tak ważne jest upewnienie się, że strona www Państwa instytucji jest zgodna z obecnie obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej wytycznymi dotyczącymi dostępności cyfrowej, czyli ze standardem WCAG 2.1 – ARIA. Nasz specjalista może przeprowadzić szybki i drobiazgowy audyt dostępności cyfrowej strony Państwa instytucji.

Audyt dostępności cyfrowej (WCAG)
Audyt dostępności cyfrowej WCAG (Zdjęcie: Envato elements)

Dlaczego to tak ważne? Co można zyskać dzięki audytowi? 

Z uwagi na rosnący stopień cyfryzacji istotne jest, aby każdy z mieszkańców powiatu lub gminy chcący załatwić wszelkiego rodzaju sprawy i formalności w urzędzie, mógł to zrobić zdalnie, za pośrednictwem strony internetowej bądź dedykowanej aplikacji stworzonej dla danej instytucji użytku publicznego. Nie chodzi tylko o to, aby udostępnić taką funkcję odwiedzającym witrynę, ale przede wszystkim o to, by upewnić się, czy osoby niepełnosprawne nie zostaną wykluczone z grona osób mogących z danej funkcjonalności skorzystać. 

Duża dostępność cyfrowa jest niezmiernie ważna zarówno dla mieszkańców, jak i dla pracy samego urzędu. Im więcej osób będzie mogło bezproblemowo wykorzystywać innowacyjne rozwiązania wprowadzane przez jednostki publiczne i administracyjne, tym bardziej efektywna i sprawna będzie praca w placówkach tego typu. Właśnie dlatego obecnie kluczowym jest upewnienie się, że strona urzędu spełnia warunki stawiane przez standard WCAG 2.1, których konieczność przestrzegania w Polsce reguluje „Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”. Tutaj z pomocą przychodzi nasz ekspert, który przeprowadzi kompleksowy audyt dostępności cyfrowej strony.

Dzięki przeprowadzonemu audytowi dostępności cyfrowej witryna Państwa urzędu będzie nie tylko zgodna z prawnymi wymogami, ale także przejrzysta i przyjazna dla wszystkich użytkowników. Co za tym idzie mieszkańcy danej gminy lub powiatu chętniej będą z niej korzystać, jednocześnie czując się traktowani profesjonalnie i z szacunkiem. Skorzystanie z usługi audytu dostępności cyfrowej przyniesie więc co najmniej cztery istotne grupy korzyści dla instytucji: społeczne, prawne, techniczne oraz finansowe. 

Audyt dostępności cyfrowej krok po kroku 

Wszystko zaczyna się od pierwszego, wstępnego przeglądu witryny instytucji. Wtedy to dzielimy ją na poszczególne sekcje i ustalamy zadania i zagadnienia o priorytetowym znaczeniu. W zależności od rozmiarów audytowanej strony na tym etapie możemy również wytyczyć plan działań dla przeprowadzanego audytu oraz ustalić aspekty witryny, którymi powinno się zająć w pierwszej kolejności. Część analizy poszczególnych elementów przeprowadzamy ręcznie, pozostałe natomiast są badane przy użyciu dedykowanych do takich celów narzędzi – nie mniej nad całym procesem niezmiennie czuwa nasz specjalista.

Kolejnym etapem jest stworzenie tzw. listy kontrolnej. Jest ona zgodna z wytycznymi zawartymi w standardzie WCAG 2.1. – ARIA. Listę tę udostępnia się wszystkim testerom. Jej zadaniem jest koordynacja prac oraz gromadzenie wyników poszczególnych analiz i testów. 

Kiedy uzyskamy komplet danych płynących z przeprowadzenia wszelkich niezbędnych testów o charakterze zautomatyzowanym i mechanicznym, nasz ekspert przystępuje do skonfrontowania otrzymanych wyników z tym, jak w praktyce wygląda wykorzystanie określonej funkcjonalności na witrynie instytucji. W zależności od osiągniętych efektów zostaje ona zakwalifikowana do barier mniej lub bardziej istotnych. 

Na tym etapie tworzymy kompleksowy raport dostępności cyfrowej witryny urzędu lub instytucji. W jego skład wchodzą elementy interfejsu oraz te z obszarów strony www, które stwarzają istotne problemy z dostępnością. Ponadto istnieje możliwość stworzenia poszerzonego raportu o szczegółowe informacje zawierające pomocne wskazówki i porady odnośnie do metod wyeliminowania barier dostępności, skierowane do osób odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie witryny, a więc developerów, menadżerów itd.. 

Ostatnim etapem jest ponowne sprawdzenie dostępności witryny. Po wprowadzeniu w życie sugerowanych zmian, nasz specjalista ponownie bierze stronę pod lupę, aby ocenić efekty podjętych działań. W przypadku, gdy ich ocena jest pozytywna, strona może otrzymać od nas certyfikat dostępności „Jednostka bez Barier”. 
Przedstawiliśmy Państwu po krótce, na czym polega przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej. Jeśli zastanawiają się Państwo, czy obiekt danej instytucji jest wystarczająco przystosowany pod kątem dostępności, to zapraszamy do współpracy.

Wypełnij formularz, pozostańmy w kontakcie


Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.
Prześlemy merytoryczny załącznik na podany adres e-mail.


Wybierz ofertę, którą jesteś zainteresowany aby uzyskać więcej informacji.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.