Eliminujemy wykluczenie cyfrowe

Specjalizujemy się w transformacji cyfrowej jednostek samorządowych i administracji publicznej

Dostępność
cyfrowa

Strony internetowe WCAG
Dokumenty tekstowe (doc./pdf.)
Transkrypcja treści i wideo

Audyty
i szkolenia

Komponent cyfrowy
Komponent architektoniczny
Komponent informacyjno
-komunikacyjny

Nowoczesna
komunikacja

Social media
Artykuły reklamowe
Artykuł w lokalnych portalach

Dla kogo?

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848):

Dostępna strona administracji rządowej i samorządowej jest wymagana przez ustawodawcę od 2019 roku. Harmonogram dostępności przewiduje pierwsze kary za jej brak od 2023 r.

Zgodnie z ustawą, każdy obywatel może samodzielnie sprawdzić dostępność strony internetowej i wystąpić z żądaniem dostosowania. Podmiot ma tylko 7 dni do wdrożenia dostępności, po tym czasie obywatel może wnieść skargę.

Nasze realizacje

Urzędy i Instytucje
Publiczne

Szpitale i Przychodnie

Przedszkola, Szkoły
i Uczelnie

Jednostki Samorządu
Terytorialnego

Organizacje Pożytku
Publicznego

Fundacje i Stowarzyszenia

Obiekty sportowe
i kulturalne

Teatry, Muzea, Kina

Biblioteki, Świetlice

Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji

Nasi specjaliści przeprowadzą audyt, wdrożą wymagane ustawą rozwiązania oraz wyeliminują bariery komunikacji cyfrowej.

Usługi realizowane przez zespół Grupa WW GovTech to m.in.

Kontrolowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Wdrażanie rozwiązań na urządzenia mobilne

Usuwanie konfliktów struktury wymiany i prezentacji danych

Konsulting przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wprowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją

Szkolenia osób spełniających kryteria dostępności cyfrowej

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Utrzymanie i rozwój aplikacji

Usuwanie konfliktów wymiany danych

Audyty wewnętrzne z zakresu bezpieczeństwa informacji

Dostosowanie informacji w systemach teleinformatycznych

Konsulting przy zakupie nowych lub modernizacja systemów informatycznych

Dlaczego warto współpracować z zespołem Grupa WW GovTech?

  • Zapewniamy technologię bezpiecznej wymiany danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi administracji publicznej, obywatelem i biznesem.
  • Zapewniamy wspólnie funkcjonowanie pod względem technicznym systemów Informatycznych współpracujących organizacji.