Usługi realizowane przez zespół Grupa WW GovTech to m.in.

SZKOLENIA

SERWISY INTERNETOWE

APLIKACJE MOBILNE

USŁUGA HELPDESK

AUDYTY

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZENIE DOKUMENTAMI

KOMUNIKACJA W MEDIACH INTERNETOWYCH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SYSTEM E-ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dlaczego warto współpracować z zespołem Grupa WW GovTech?

Zapewniamy technologię bezpiecznej wymiany danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi administracji publicznej, obywatelem i biznesem.

Zapewniamy wspólnie funkcjonowanie pod względem technicznym systemów Informatycznych współpracujących organizacji.

Usługi realizowane przez zespół Grupa WW GovTech to m.in.