Nasi eksperci

Wojciech Polar audytor WCAG

Wojciech Polar
Audyt WCAG

Kinga Kuczyńska
Audyt architektoniczny

Agnieszka Bergtold
Audyt komunikacyjny

Monika Szeląg
Copywriting WCAG

Anna Zienkiewicz
Audyt optymalizacyjno-oszczędnościowy w oświacie