Szkolenia z dostępności stron wcag

Pokażemy Ci, jak dostosować stronę www do potrzeb wszystkich użytkowników na podstawie
wytycznych WCAG.

Szkolenia WCAG

Szkolenia z dostępności cyfrowej WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) uczą jak dopasować stronę internetową do potrzeb wszystkich użytkowników w tym osób z niepełnosprawnościami oraz ludzi starszych. Obowiązek spełnienia standardów WCAG dotyczy przede wszystkim podmiotów publicznych, niektórych organizacji pozarządowych, a także osób prawnych określanych przez ustalone kryteria. Nasze szkolenia dedykowane są również dla ludzi przygotowujących dokumenty na strony internetowe oraz pracowników zajmujących się promocją i polityką informacyjną. 

Niedostosowanie się do wytycznych WCAG w przypadku organizacji NGO finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest karane utratą dofinansowania. Ustawa o dostępności cyfrowej dla osób z ograniczeniami wymaga umieszczenia deklaracji dostępności na stronach www. 

Czego dowiesz się podczas szkolenia?
 • co jest ważne przy dostosowywaniu strony do wytycznych WCAG?
 • jakie elementy są najbardziej istotne podczas zarządzania dostępnością cyfrową
  w instytucjach publicznych?
 • jak umieszczać i redagować na stronach internetowych informacje dostępne dla osób
  wykluczonych cyfrowo ( również niewidomych i starszych)?
 • poznasz zasady tworzenia dostępnych portali internetowych, aplikacji mobilnych oraz dokumentów
  cyfrowych.

Aby zapewnić dostępność wszystkim użytkownikom, należy wziąć pod uwagę ograniczenia:
wzrokowe, słuchowe, ruchowe oraz poznawcze. Parametry techniczne to elementy, które są
najważniejsze podczas audytu dostępności cyfrowej. 

Szkolenia przeprowadzają nasi eksperci, zwracając szczególną uwagę na dostępność do: 

 • podstawowych danych kontaktowych
 • narzędzi służących do kontaktu w formie np. formularza kontaktowego
 • nawigacji
 • deklaracji dostępności
 • dokumentów urzędowych, a także wzorów umów
 • informacji o sytuacjach kryzysowych.

Jeśli chciałbyś wziąć udział w takim szkoleniu, chętnie je dla Ciebie zorganizujemy. Aby poznać
szczegóły współpracy, skontaktuj się z nami…