Audyty

audyt 1 GrupaWW GovTech

AUDYT OPTYMALIZACYJNO – OSZCZĘDNOŚCIOWY
W OŚWIACIE

audyt 4 GrupaWW GovTech

AUDYT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

audyt 5 GrupaWW GovTech

AUDYT DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

audyt 2 GrupaWW GovTech

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

audyt 3 GrupaWW GovTech

AUDYT DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ